پنجشنبه 26 دی 98
98/10/26
20 جمادی الاول 1441
16-Jan-20

پنجشنبه 26 دی 98

پسرم می‌پرسد: چرا باید ریاضی بخوانم؟ دلم می‌خواهد بگویم لازم نیست بی‌ خواندن هم خواهی دانسـت دو تکه نان بیش از یک تکه است. (برتوت برشت)