شنبه 5 بهمن 1398
98/11/05
29 جمادی الاول 1441
25-Jan-20

شنبه 5 بهمن 1398

تو سکوت می کنی و فریاد زمانم را نمی شنوی. یک روز من سکوت خواهم کرد، و تو آن روز برای اولین بار مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید…! (حسین پناهی)