شنبه 31 شهریور 97

شنبه 31 شهریور 97

آغاز هفته دفاع مقدس _شهادت امام زین العابدین علیه السلام
حقیقتا احساس نعمت و موفقیت هنگامی امکان پذیر است که خود را از هر آنچه مطلوب شماست رها کنید و بگذارید آنها به سوی شما و توسط شما جاری شوند. *وین دایر*