شنبه 30 آذر 98
98/09/30
24 ربیع الثانی 1441
21-Dec-19

شنبه 30 آذر 98

جشن شب یلدا
عشق در سینه آن کسی است که دوست دارد. نه آن کسی که دوستش دارند. همه چیز پاکان پاک است. همه چیز مردم نیرومند و تندرست پاک است. عشق، همان گونه که برخی پرندگان را به زیباترین رنگ ها می آراید از جان درستکاران هم آنچه را که در ایشان شریف تر است بر می رویاند. (رومن رولان)