جمعه 27 اردیبهشت 98
98/02/28
13 رمضان 1440
18-May-19

شنبه 28 اردیبهشت 98

روز بزرگداشت حکیم عمر خیام_ روز موزه و میراث فرهنگی
این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده‌ است، این دسته که بر گردن او می بینی، دستی ست که برگردن یاری بوده است. (خیام)