شنبه 26 مرداد 1398
98/05/26
15 ذی الحجه 1440
17-Aug-19

شنبه 26 مرداد 1398

سالروز ورود آزادگان سرافراز به وطن_ ولادت امام علی الهادی النقی
به راستی ستمکار بردبار، بسا که به وسیله حلم و بردباری خود از ستمش گذشت شود و حق‌دار نابخرد، بسا که به سفاهت خود نور حق خویش را خاموش کند. (امام هادی النقی ع)