شنبه 26 بهمن 1398
98/11/26
20 جمادی الثانیه 1441
15-Feb-20

شنبه 26 بهمن 1398

ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن
شیعیان و پیروان ما، و همچنین دوست داران اولیاء ما و آنان که دشمن دشمنان ما باشند، نیز آن هایى که با قلب و زبان تسلیم ما هستند بهترین افراد بهشتیان خواهند بود. (حضرت فاطمه ص)