شنبه 21 اردیبهشت 98
98/02/21
6 رمضان 1440
11-May-19

شنبه 21 اردیبهشت 98

بسیاری از مردم ، گناه نارسائیهای زندگی خود را به گردن وقایع و اتفاقات می اندازند. در حالی که آنچه زندگانی ما را شکل می دهد، خود آن وقایع نیست، بلکه معنایی است که به آن رویدادها می دهیم. (آنتونی رابینز)