شنبه 18 آبان 98
98/08/18
11 ربیع الاول 1441
9-Nov-19

شنبه 18 آبان 98

روز ملی کیفیت
به عقیده من،‌ زمامدار باید بر دیگر افراد از این جهت امتیاز و برتری داشته باشد که نه فقط از زندگی سهل و آسان روگرداند، بلکه عاقبت ‌اندیش و با تدبیر و پرکار باشد. (کوروش کبیر)