شنبه 17 شهریور 97

شنبه 17 شهریور 97

قیام 17 شهریور
برای موفقیت در مسیر زندگی کاری تان مدام این پرسش ها را از خودتان بپرسید: درچه کاری واقعا بهتر از دیگران هستم؟ از کدام قسمت کارهایی که انجام می دهم بیشتر لذت می برم؟ مهم ترین عامل موفقیت من در گذشته چه بوده است؟ *برایان تریسی*