شنبه 16 آذر 98
98/09/16
10 ربیع الثانی 1441
7-Dec-19

شنبه 16 آذر 98

روز دانشجو_ وفات حضرت معصومه
«هرکس معصومه را در قم زیارت کند، مانند کسى است که مرا زیارت کرده است.» این لقب، که از سوى امام معصوم به این بانوى بزرگوار داده شده، گویاى جایگاه والاى ایشان است. (امام رضا ع)