شنبه 11 آبان 98
98/08/11
4 ربیع الاول 1441
2-Nov-19

شنبه 11 آبان 98

جهان‌گیری کار عظیمی است اما جهان‌ داری کاری بس عظیم تر است. به چنگ آوردن امپراتوری در اثر جسارت و جنگ‌آوری است اما حفاظت آن بدون حزم و درایت و مراقبت پیوسته محال است. (کوروش کبیر)