شنبه 10 شهریور 97

شنبه 10 شهریور 97

ولادت امام موسی کاظم علیه السلام
وقتی انسان شخصی یا موقعیتی را دوست می دارد، هیچ نیازی ندارد که بفهمد چه پیشامدی در حال رخ دادن است. چون همه چیز در درون ما روی می دهد و انسان می تواند به هر خواست و اراده ای برسد. *پائولو کوئیلو*