سه شنبه 7 آبان 98
98/08/07
30 صفر 1441
29-Oct-19

سه شنبه 7 آبان 98

هر چه از کوه بالاتر می رویم، چشم انداز گسترده تری را می بینیم. زندگی هم به این گونه است که با تلاش و امید و پیشرفت به جایگاه های والاتری از زندگی مان می رسیم. (ویکتور هوگو)