سه شنبه 6 فروردین 98
98/01/06
19رجب1440
26-Mar-19

سه شنبه 6 فروردین 98

روز امید
اگر اهدافت را تعیین کنی و با تمام ارادۀ خود به دنبالشان بروی، استعدادهایت تو را به جاهایی خواهند برد که شگفت‌زده‌ ات خواهند کرد. (لس براون)