سه شنبه 31 اردیبهشت 98
98/02/31
16 رمضان 1440
21-May-19

سه شنبه 31 اردیبهشت 98

زندگی هر یک از شما این توانایی و قابلیت را دارد که عالی و فوق العاده باشد. هر یک از شما نیز این توانایی و قابلیت را در خود دارید که از زندگی خود تا سرحد کمال لذت ببرید. کلید این معما در عشق به زندگی نهفته است. (باربارا دی آنجلیس)