سه شنبه 3 دی 98
98/10/03
27 ربیع الثانی 1441
24-Dec-19

سه شنبه 3 دی 98

به یادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى، محبت اوست پس؛ محبت کنید چه به دوست، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. (کوروش کبیر)