سه شنبه 28 آبان 98
98/08/28
21 ربیع الاول 1441
19-Nov-19

سه شنبه 28 آبان 98

زندگی همین امروز است. امروز تنها چیزی است که به وجودش اطمینان دارید؛ پس به چیزی علاقه‌ مند شوید. سرگرمی و فراغتی برای خود دست ‌و پا کنید. بگذارید نسیم شور و اشتیاق به‌ سمت شما بورزد، طعم امروز را مزمزه کنید. (دیل کارنگی)