سه شنبه 27 آذر 97

سه شنبه 27 آذر 97

وفات حضرت معصومه سلام الله علیها
شما فقط به یک طریق میتوانید وقت و زندگی خود را تحت کنترل درآورید و آن هم تغییر دادن روش فکر کردن، کار کردن و نحوه روبه رو شدن با سیل بی پایان کارهایی است که هر روز بر سرتان میریزد. میزان تحت کنترل درآوردن کارها و فعالیت هایتان بستگی دارد به این که تا چه حد بتوانید انجام بعضی از کارها را متوقف کنید و به جای آن وقت بیشتری را صرف فعالیت هایی کنید که واقعا می توانند در زندگی شما تحول ایجاد کنند. *برایان تریسی*