سه شنبه 24 دی 98
98/10/24
18 جمادی الاول 1441
14-Jan-20

سه شنبه 24 دی 98

انسان چیست؟ شنبه: به دنیا می آید- یکشنبه: راه می رود- دوشنبه: عاشق می شود- سه شنبه: شکست می خورد- چهارشنبه: ازدواج می کند- پنج شنبه: به بستر بیماری می افتد- و جمعه: می میرد. (دکتر حسابی)