سه شنبه 24 اردیبهشت 98
98/02/24
9 رمضان 1440
14-May-19

سه شنبه 24 اردیبهشت 98

گاهی اوقات مرگ بازی غایم موشک دارد. به این طریق که ناگهان از گوشه ای به در آمده گریبان شخصی را که هیچ به مرگ فکر نمی کرد می گیرد و او را با خود می برد. این است یکی از تفریحات او!!! (موریس مترلینگ)