سه شنبه 23 مهر 98
98/07/23
16 صفر 1441
15-Oct-19

سه شنبه 23 مهر 98

روز عصای سفید
قواعد را فرا گیر تا به چگونگی شکستن آن ها به گونه ای شایسته، آگاه باشی. نگذار ستیزه ای خُرد بر ارتباطی پر قدر، خللی وارد سازد. (دالای لاما)