سه شنبه 22 بهمن 1398
98/11/22
16 جمادی الثانیه 1441
11-Feb-20

سه شنبه 22 بهمن 1398

پیروزی انقلاب اسلامی
اختلاف طبقاتی از ضروریات جامعه است چون عامل اشتیاق به پرورش حالت های والاتر، کمیاب تر، دورتر و عامل چیرگی بر نفس می شود. (فردریش نیچه)