سه شنبه 21 آبان 98
98/08/21
14 ربیع الاول 1441
12-Nov-19

سه شنبه 21 آبان 98

مانند پرنده باش که روی شاخه سست و ضعیف لحظه ای می نشینید و آوازش را می خواند و حتی زمانی که احساس می کند شاخه می لرزد، او به آواز خواندن خود ادامه می دهد زیرا مطمئن است که بال و پر پرواز دارد. ویکتور هوگو)