سه شنبه 20 فروردین 98
98/01/20
3 شعبان1440
9-Apr-19

سه شنبه 20 فروردین 98

ولادت امام حسین – روز پاسدار
خداوندا مرا از جمله کسانی قرار دِه که دنیایشان را برای دین شان می فروشند. نه کسانی که دین شان را به بهای دنیایشان می فروشند. (دکتر علی شریعتی)