سه شنبه 2 مهر 98
98/07/02
24 محرم 1441
24-Sep-19

سه شنبه 2 مهر 98

ما به زودی بنیاد اخلاق را از دست می دهیم. ما از مذهب دست کشیده ایم. هیچ چیز مانند مذهب نمی تواند بر اخلاق چیره شود. به عنوان مثال یک فرد مذهبی نمی تواند خائن، ظالم یا هرزه باشد. و تمایل دارد در راه خدا قدم بردارد. (مهاتما گاندی)