سه شنبه 19 آذر 98
98/09/19
13 ربیع الثانی 1441
10-Dec-19

سه شنبه 19 آذر 98

استحاله و تغییر، نوعی فرآیند است. در خلال زندگی با هزاران پستی ‌و بلندی مواجهیم. زندگی سفری اکتشافی است، لحظاتی از آن در قله‌ ها سپری می‌شود و لحظاتی در قعر دره‌های نا امیدی. (ریک وارن)