سه شنبه 18 دی 97

سه شنبه 18 دی 97

تقریبا در هر بار سکوت و تنهایی به ایده های جالبی می رسید که وقتی این ایده ها را به کار بگیرید به میزان زیادی در کار خود صرفه جویی خواهید کرد. با این کار، اغلب پیشرفت ها و موفقیت هایی را تجربه خواهید کرد که مسیر زندگی و شغل شما را به کلی دگرگون میکند. *برایان تریسی*