سه شنبه 17 دی 98
98/10/17
11 جمادی الاول1441
7-Jan-20

سه شنبه 17 دی 98

من در طول سوابق حرفه ای خود، یک حقیقت ساده را کشف کردم و باعث شد به موفقیت های بیشتر در موقعیت های بهتر دست پیدا کنم؛ هم چنین احترام و مقام و خوشبختی را در این دیدم که یک فرد بتواند فکرش را تنها بر روی یک هدف مهم متمرکز کند و تمام کارهای لازم را به طرز صحیحی انجام دهد و تا زمانی که به نتیجه نرسید، دست از تلاش نکشد. همین راهکار است که جان کلام تمام کتاب هایم است. (برایان تریسی)