سه شنبه 16 مهر 98
98/07/16
9 صفر 1441
8-Oct-19

سه شنبه 16 مهر 98

روز ملی کودک
برایت آرزو می کنم که عاشق شوى. و اگر هستى، کسى هم به تو عشق بورزد. و اگر اینگونه نیست. تنهاییت کوتاه باشد. و در این تنهاییت. نفرت از کسی نیابی. آرزومندم که اینگونه پیش نیاید. (ویکتور هوگو)