سه شنبه 12 شهریور 1398
98/06/12
3 محرم 1441
3-Sep-19

سه شنبه 12 شهریور 1398

نگاه ما به سختی های زندگی باید همانند نگاه به انبار پر از مهمات باشد. این انبار هر چه بزرگ تر و افزون تر باشد پادشاهی باشکوه تری در راه است. (ارد بزرگ)