سه شنبه 12 آذر 98
98/09/12
6 ربیع الثانی 1441
3-Dec-19

سه شنبه 12 آذر 98

تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران_ روز معلولان
براى دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگى می‌کنى، و براى آخرتت به گونه‌اى کارکن که گویا فردا خواهى مرد، و اگر عزتى بدون بستگان و شکوهى بدون سلطنت خواهى، از معصیت و نا فرمانى خدا به طاعت و فرمانبرى خداوند عزّوجل درآى. (امام حسن مجتبی ع)