سه شنبه 11 دی 97

سه شنبه 11 دی 97

جشن آغاز سال نو میلادی
آنچه داری یا نداری تعیین کننده خوشبختی یا موفقیت تو نیست. آنچه به آن باور داری تعیین کننده حقیقت توست. پس عشق و پذیرش بی قید و شرط خود را نثار دیگران کنید و ببینید چه میشود!!! *آلن برایان*