سررسید دستیار

سررسید دستیار مهندسی جدید | سررسید دستیار مهندس 94

پنج نمونه سررسید دستیار مهندسی جدید به کدهای سررسید ریحان اضافه گشت.
کدهای جدید سررسید دستیار مهندس شامل موارد زیر است:
سررسید اروپایی دستیار مهندسی پوست ماری کد 3402
سررسید اروپایی دستیار مهندسی اشبالت کد 3404
سررسید اروپایی دستیار مهندسی جلد هارمونی کد 3403
سررسید اروپایی دستیار مهندسی ماهانه جلد چرمی کد A16
سررسید اروپایی دستیار مهندسی ماهانه جلد جیر کد A17
کدهای جدید همگی در سایز اروپایی ( رقعی باریک ) تولید و عرضه می شوند.
سررسید کد 3402 دارای پلاک بوده و قابلیت چاپ لیزر روی پلاک را داراست؛ کد 3403 هم به همین صورت.
سررسید کرد 3404 با جلد اشبالت بوده که می توان به صورت مستقیم روی جلد آن لیزر کرد.
پیش تر از این نیز چند نمونه سررسید دستیار مهندسی در سایت قرار گرفته بود که شامل کد V7: سررسید وزیری دستیار مهندسی فنری، کد 704: سررسید اروپایی دستیار مهندسی جیر و کد 705: سررسید اروپایی دستیار مهندسی چرم می باشد.
ضمن اینکه علاوه بر موارد فوق چندین مورد سررسید دیگر در سایز اروپایی تولید شده که دارای اطلاعات مهندسی نمی باشند ولی مدل دستیار طراحی شده اند و دارای صفحات یادداشت و ترسیم می باشند؛ از جمله این سررسیدها می توان به کدهای زیر اشاره کرد:
کد 626:سررسید رقعی هفتگی دوختی با جلد نرم ترمو و کاور
کد 632: سررسید رقعی هفتگی فنری با جلد نرم ترمو و کاور
کد 627: سررسید رقعی دو روزه دوختی با جلد نرم ترمو و کاور
کد 633: سررسید رقعی دو روزه فنری با جلد نرم ترمو و کاور
کد A11: سررسید اروپایی روزانه دوختی جلد چرمی
کد 628: سررسید رقعی روزانه با جلد نرم ترمو و کاور
کدهای بیش تری از اینگونه سررسیدها را به همراه عکس و لیست قیمت می توانید در صفحه سررسید ارزان 94 مشاهده نمایید.