دوشنبه 6 خرداد 98
98/03/06
22 رمضان 1440
27-May-19

دوشنبه 6 خرداد 98

شب قدر
ای مردم! شما را از دنیا و فریفتگی به آن هشدار می دهم؛ که دنیا به زودی از دستتان رود، آن سان که از دست پیشینیان شما برفت. پس در دنیا تلاش خویش را در راه توشه گرافتن از عمر کوتاه آن، برای عمر دراز آخرت قرار دهید، که دنیا سرای عمل است و آخرت سرای بقا و سزا ست. (امام علی ع)