دوشنبه 30 دی 98
98/10/30
24 جمادی الاول 1441
20-Jan-20

دوشنبه 30 دی 98

هنگامی که شاد بودی، آهسته بخند تا غم بیدار نشود و هنگامی که غمگین بودی آرام آرام گریه کن تا شادی ناامید نشود. (چارلی چاپلین)