دوشنبه 30 اردیبهشت 98
98/02/30
15 رمضان 1440
20-May-19

دوشنبه 30 اردیبهشت 98

ولادت امام حسن مجتبی
اى مردم! کسى که براى خدا نصیحت کند و کلام خدا را راهنماى خود گیرد، به راهى پایدار رهنمون شود و خداوند او را به رشد و هدایت موفق سازد و به نیکویى استوار گرداند، زیرا پناهنده به خدا در امان و محفوظ است و دشمن خدا ترسان و بی‌یاور است و با ذکر بسیار خود را از [معصیت خداى] بپایید. (امام حسن مجتبی ع)