دوشنبه 23 دی 98
98/10/23
17 جمادی الاول1441
13-Jan-20

دوشنبه 23 دی 98

ازدواج مثل بازار رفتن است. تا پول و احتیاج و اراده نداری بازار نرو. وگرنه حاصلی جز تباهی و شکست برای تو به ارمغان ندارد. (چارلی چاپلین)