دوشنبه 21 مرداد 1398
98/05/21
10 ذی الحجه 1440
12-Aug-19

دوشنبه 21 مرداد 1398

عید سعید قربان
رسول خدا (ص) روز عید قربان خطبه می خواند ومی فرمود: امروز، روز «ثجّ» و«عجّ» است. ثجّ، خون قربانی هاست که می ریزید. پس نیت هرکس صادق باشد، اولین قطره خونِ قربانی او کفاره همه گناهان او خواهد بود. (امام علی ع)