دوشنبه 18 شهریور 1398
98/06/18
9 محرم 1441
9-Sep-19

دوشنبه 18 شهریور 1398

تاسوعای حسینی
پسرم حسین در سرزمینی به خاک سپرده می شود که به آن کربلا گویند، زمین ممتازی که همواره گنبد اسلام بوده است، چنانکه خدا، یاران مؤمن حضرت نوح را در همان جا از طوفان نجات داد. (رسول اکرم ص)