دوشنبه 12 فروردین 98
98/01/12
25 رجب 1440
1-Apr-19

دوشنبه 12 فروردین 98

روز جمهوری اسلامی
شهادت امام موسی کاظم
شما خود منشاء همه عواطف و احساساتتان هستید. در هر لحظه که بخواهید می توانید آنها را ایجاد کنید و یا تغییر دهید. و حتی با احساساتتان در زندگی اطرافیانتان نیز تاثیر بگذارید. (آنتونی رابینز)