دوشنبه 10 تیر 98
98/04/10
27 شوال 1440
1-Jul-19

دوشنبه 10 تیر 98

روز صنعت و معدن
شما هرچیزی را که از زندگی می خواهید می توانید بدست آورید، اگر فقط به افراد کمک کنید که آنچه را که می خواهند، بدست بیاورند. به سادگی خودتان نیز به اهداف تان می رسید. (زیگ زیگلار)