دفتر تلفن تبلیغاتی

دفتر تلفن تبلیغاتی – دفتر تلفن جلد ترمو – دفتر تلفن گلاسه

سه نمونه دفتر تلفن تبلیغاتی به لیست محصولات و هدایای تبلیغاتی سال نوی گروه تبلیغاتی ریحان اضافه گشت.
دفتر تلفن ها شامل موارد زیر می باشد:
کد 239 – دفتر تلفن پالتویی بلند گلاسه جلد سلفون ( داخلی گلاسه با چاپ چهار رنگ – صحافی فنری – جلد سلفون )
کد 530 – دفتر تلفن پربرگ ترمو تمام گلاسه ( داخلی گلاسه با چاپ چهار رنگ – صحافی فنری – جلد ترمو – لت های گلاسه حافظ به دو زبان )
کد 529 – دفتر تلفن پربرگ سه لت مگنتی ترمو تمام گلاسه ( داخلی گلاسه با چاپ چهار رنگ – صحافی فنری – جلد ترمو سه لت مگنتی – لت های گلاسه حافظ به دو زبان )
تصاویر و قیمت دفتر تلفن های تبلیغاتی گروه تبلیغاتی ریحان را می توانید از صفحه ی مربوط به تقویم رومیزی و جیبی 94 دریافت نمایید.
حداقل تعداد سفارش دفتر تلفن تبلیغاتی 100 عدد می باشد و خدمات چاپ طلاکوب روی جلد دفتر تلفن کد 239 و چاپ داغکوب روی جلد دفتر تلفن کد 529 و 530 انجام می شود.