جمعه 6 دی 98
98/10/06
30 ربیع الثانی 1441
27-Dec-19

جمعه 6 دی 98

سخت ‌ترین چیز در زندگی تصمیم برای شروع کاری است. در ادامه فقط تلاش و پشتکار لازم است. ترس‌ها ببرهای کاغذی ما هستند. از پس هرچه که بخواهید، برمی‌آیید. شما می‌توانید برای تغییر و کنترل زندگیِ خود دست‌ به‌ کار شوید. بعد از آن، کلید و راه‌ حل، پاداش ‌تان خواهد بود. (امیلی ایرهارت)