جمعه 6 اردیبهشت 98
98/02/06
20 شعبان 1440
26-Apr-19

جمعه 6 اردیبهشت 98

عشق و شور زندگانی را تنها از درون خودتان جست و جو کنید. سرزندگی و زنده بودن را تنها از درون خودتان جویا شوید. قلب شما سرار آکنده از عشق است. و تنها به وسیله آن می توانید به هر چه که می خواهید دست بیابید. (باربارا دی آنجلیس)