جمعه 4 بهمن 1398
98/11/04
28 جمادی الاول 1441
24-Jan-20

جمعه 4 بهمن 1398

پتانسیل وجودی انسان آنقدر زیاد است که می توان صد زندگی همزمان داشته باشد. ما می توانیم هر چیزی را که اراده کنیم بیاموزیم ودر هر امری متخصص شویم. (برایان تریسی)