جمعه 3 خرداد 98
98/03/03
19 رمضان 1440
24-May-19

جمعه 3 خرداد 98

فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی_ ضربت خوردن حضرت علی
مجموع عمر آدمی در دنیا ساعتی بیش نیست آنچه از این ساعت گذشته است معدوم شده و لذت و عالمی از آن احساس نمی کنید و آنچه هنوز از آن نیامده است نمی دانید چیست، سرمایه ی موجود و پر ارزش عمر، تنها همان لحظات نقدی است که اینک در اختیار شما است و در آن به سر می برید. مالک نفس خود باشید و در حال حاضر برای اصلاح و رستگاری خود بکوشید، در مشکلات وظیفه شناسی و اطاعت از اوامر الهی و از آلودگی به گناه و نافرمانی خداوند، خودداری کنید. (امام علی ع)