جمعه 28 دی 97

جمعه 28 دی 97

بهترین فرصت ها اغلب در معمولی ترین موقعیت های پیرامون شما وجود دارد. بزرگ ترین فرصت شما، به احتمال زیاد درست پیش پای شماست، در کار، حرفه،تحصیل، تجربه، یا حتی علایق فعلی شما. کافی است بیشتر به پیرامون خود توجه کنیم. *برایان تریسی*