جمعه 28 تیر 98
98/04/28
16 ذی القعده 1440
19-Jul-19

جمعه 28 تیر 98

ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی در زندگی اش بینش او نیز عوض شود. انسان باید عزمی راسخ و پشتکاری قوی داشته باشد آن گاه خواهد دید که توان انجام چه کارهای خارق العاده ای را دارد. (ادگار‌ آلن ‌پو)