جمعه 27 دی 98
98/10/27
21 جمادی الاول 1441
17-Jan-20

جمعه 27 دی 98

هیچ کس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند. اما دست کم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خشنود نباشد. (رومن رولان)